Algemene Informatie Jongste Jeugd bij Asvion 
 
Asvion is een familievereniging met daarnaast ambities om goed en sportief hockey te spelen. Dit betekent dat bij ons de jongste jeugd (4-9 jaar) veel aandacht krijgt maar ook gestimuleerd wordt om goed te leren hockeyen. Dit brengt veel organisatie met zich mee wat met veel liefde opgepakt wordt door een, inmiddels grote, groep vrijwilligers.


Het start op Asvion als de kinderen vier worden. Via de KNHB (de hockey bond) doen we mee aan het zogeheten Funkey programma. Hierin krijgt de vereniging twee volle kliko's met trainingsmateriaal en 36 uitgewerkte trainingen die helemaal afgestemd zijn op deze leeftijdsgroep. Hoewel er niet of nauwelijks een hokeystick aan te pas komt, leren de kinderen spelenderwijs de juiste motoriek om later een voorsprong te hebben als er begonnen wordt met het echte hockey.


Vanaf zes jaar kunnen de jongens en meisjes terecht in de F teams. Hier blijf je totdat je acht wordt en je leert het spel, onder begeleiding van trainers, spelen. In het begin speel je nog geen wedstrijden maar na de winterstop worden door deze groepen al de eerste wedstrijdjes gespeeld. De nadruk ligt hierbij op spelplezier. Het winnen en verliezen, en het omgaan daarmee, komt later. Als eerstejaars F team speel je, net als de tweedejaars F teams tot de winterstop, wedstrijdjes in drietallen. Oftewel: drie tegen drie. De tweedejaars F teams spelen na de winterstop zestallen om zich voor te bereiden op de overstap naar een E team.


Als je acht ben speel je in een E team. Het eerste jaar doe je dat nog in zestallen op een kwart veld, in het tweede jaar wordt dat acht tegen acht op een half veld. Vooral bij de tweedejaars E teams zie je dat er al competitief wordt gedacht door de kinderen. Ze willen graag winnen. Natuurlijk speelt dit een steeds grotere rol op die leeftijd, maar het spelplezier blijft een belangrijk onderdeel.


Om de kinderen gedurende de periode van 4 – 9 jaar goed te begeleiden hebben we een professional in dienst die de trainers van de jongste jeugd begeleidt. Vanuit Asvion bieden we een training op vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:30 voor de jongste jeugd en bijbehorende trainers. Deze trainers spelen zelf ook bij Asvion en mogen helpen bij training geven vanaf hun 12e jaar. De trainers worden persoonlijk begeleidt, wat er inmiddels toe heeft geleidt dat we een grote enthousiaste groep trainers hebben die kwaliteit van hockey en spelplezier weten te combineren tot een gezellige en drukbezochte vrijdagmiddag.


Momenteel hebben we als professional Kees Wortmann in dienst. Kees heeft zijn eigen ervaringen op top hockey niveau omgezet in een bedrijf van waaruit hij hockeyverenigingen begeleidt in, onder andere, het structureren en verbeteren van de trainingen. Zie http://www.koach.eu/ voor meer informatie.


Er wordt door de E teams, maar ook door sommige F teams, ook doordeweeks getraind. Deze trainingen worden door hockeyende enthousiaste ouders gegeven. De trainingen zijn op maandag van 17:00 tot 18:30 of woensdag op dezelfde tijd.

 
 

Uitleg van de trainingen:


Sinds seizoen 2013-2014 zijn de trainingen van de jongste jeugd van Asvion anders ingericht. Waar we tot nu toe altijd per team een trainer aanstelden en de trainers begeleid hebben, is er nu een wat meer gecentraliseerde aanpak. We geven nu training in 6 groepen:

1) Meisjes E

2) Jongens E

3) Meisjes F

4) Jongens F

5) Keepers

6) Hockeyschool (funkey)


Er zijn grofweg twee redenen om dit te doen. Ten eerste kunnen we op deze wijze de kinderen die tot dezelfde leeftijdsgroep behoren samen laten trainen zodat ze elkaar leren kennen. Dit maakt de seizoensovergang minder vervelend voor de kinderen. Er is tenslotte een grote kans dat de teams opnieuw worden ingedeeld en de kinderen bij anderen in het team komen dan het jaar ervoor. Nu kennen ze die kinderen al van de training op vrijdagmiddag. De andere reden is dat we nog meer kwaliteit in de trainingen willen stoppen. Asvion heeft hiervoor Kees Wortmann (http://www.koach.eu/) ingeschakeld. Kees is onder andere gespecialiseerd in het opleiden van jeugd trainers.


Er wordt gewerkt met één "bloktrainer” per categorie zoals hierboven aangegeven en hulptrainers voor het begeleiden van groepjes kinderen. Vier bloktrainers verzinnen elke week twee oefeningen (een parcours) en, na goedkeuring van kees, worden deze op vrijdag uitgezet. Op één veld werken twee bloktrainers samen voor óf de jongens óf de meisjes. Keepers en funkey worden beiden door een eigen bloktrainer apart geregeld. Op één veld trainen alle jongens, op het andere de meisjes. Hulptrainers worden ingezet om de groep in kleine groepjes op te splitsen en langs de oefeningen te begeleiden. De bloktrainers hebben hierin een coördinerende rol. Ze blijven bij de twee oefeningen die ze uitgezet hebben en zien erop toe dat de verschillende groepjes de juiste uitleg van de hulptrainers krijgen en de oefeningen goed uitvoeren.


Kees loopt gedurende de training rond om de verschillende trainers te begeleiden en te zorgen dat alles in goede banen loopt. Elke zes weken wisselen de bloktrainers van taak. Hebben ze bijvoorbeeld zes weken de jongens gedaan, dan gaan ze daarna de meisjes of de funkey doen. De hulptrainers worden elke week gewisseld. Hierdoor worden zowel de kinderen als de trainers continu uitgedaagd en is de kwaliteit van de training over het jaar heen stabieler.