Sponsoring op S.S.V. Asvion 
 
Asvion wil de leden van de vereniging zo veel mogelijk speelplezier bieden. Dit betekent voor ons goed onderhouden velden, professionele training en begeleiding van teams, het organiseren van diverse evenementen, goede en verantwoordelijke sanitaire voorzieningen en een aantrekkelijk clubhuis. Door het teruglopen van subsidiering van de gemeente vormt sponsoring een steeds belangrijkere bron van inkomsten om al deze doelstellingen te behalen.

Wat biedt sponsoring van Asvion u? Sponsoring is een uitstekende manier om op een sportieve manier de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten. De leden en achterban van onze club vormen een interessante doelgroep voor mensen, bedrijven en instellingen die op een ongedwongen en sportieve manier met hen in contact willen komen. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk belang dat onze club uitstraalt.

Indien u verdere vragen hebt of als u sponsor wilt worden, neemt u dan contact op met één van de leden van de sponsorcommissie.
 
 
Theo Buwalda 06-8110 8210