Barcommissie 


Bardiensten:

Als team wordt je een aantal keren per seizoen ingedeeld als "team van de dag” en is het team volgens de geldende bar- en clubhuisregels verantwoordelijk voor de bardienst gedurende die dag. 

Voor een aantal punten graag de aandacht:

Bardienst start om 10.00 uur. Het sleuteladres is: Familie Enneking, Delflandseweg 25, Schiedam, tel: 010 - 4733687. De bardienst duurt op zondag tot maximaal 19.30 uur. De bar mag hierna niet worden overgenomen door anderen. Sleutels weer inleveren op bovenstaand sleuteladres.
Maak ruim van tevoren (minimaal 3 weken) een planning met tijden en namen en communiceer deze naar je team. Indien er dan nog persoonlijke voorkeuren zijn, dan is er waarschijnlijk tijd genoeg om dit te kunnen regelen
Bij een Thé Dansant kan je als team ook worden ingedeeld. De bardienst start dan vanaf 18.00 uur en duurt tot sluiten inclusief opruimen!
Als je team van de dag bent, zorg er dan voor dat je de aanvoerder van het team wat bardienst draait tijdens jullie wedstrijd informeert wanneer zij geacht worden de bardienst te starten i.v.m. wedstrijdbespreking/inlopen etc. Op deze manier zal de bar altijd bezet zijn.
Consumpties zijn niet gratis, ook niet voor degene die bardienst hebben.

Alarmsysteem:

Voor het openen en afsluiten van het clubhuis volgt hieronder de werking van het alarmsysteem.

Alarm deactiveren:

Bij binnenkomst door de voordeur hoort u in het halletje een onderbroken pieptoon. Dit betekent dat het alarm in werking is en dat, vóórdat u de draaideuren doorgaat, het alarm dient te worden gedeactiveerd.
Dit gebeurt door het zwarte staafje aan de sleutelbos rustig van boven naar beneden langs het witte kastje te halen. Dit kastje hangt op ooghoogte links om de hoek van de meterkast.
U hoort dan nog een paar seconde de toontjes, waarna het stil zal zijn. De samenstelling van de toontjes zal iets veranderen als het alarm is gedeactiveerd.

Alarm activeren

Nadat u ALLES heeft afgesloten kunt u het alarm activeren. Bij het activeren van het alarm gaat u op dezelfde wijze te werk. U haalt 1 (één!!) keer het staafje langs het witte kastje. Als het alarm is geactiveerd hoort u een lange ononderbroken pieptoon. U heeft dan nog voldoende tijd om rustig het pand te verlaten. En de voordeur op slot te doen. Mocht de toon niet komen, dan enige seconden wachten en nogmaals het staafje langs het kastje bewegen.

Wanneer er om welke reden dan ook het alarm toch afgaat; neem dan zo snel mogelijk contact op met Michiel Enneking 06-15011607 of Frank Datema 06-51158983.